Herstelplan 2020

Een pensioenfonds met een dekkingsgraad onder het Vereist Eigen Vermogen is verplicht jaarlijks middels een herstelplan te berekenen of het binnen 10 jaar bij het huidige beleid op een beleidsdekkingsgraad boven het Vereist Eigen Vermogen kan uitkomen. Deze berekeningen worden met behulp van een door DNB voorgeschreven model uitgevoerd en resulteren in een dekkingsgraadsjabloon.

Eind 2019 was het Vereist Eigen Vermogen bij BPF Waterbouw 120,4%;  de beleidsdekkingsgraad volgens de voorlopige berekening bedroeg op dat moment  109,1%.  

Volgens deze voorgeschreven rekenmethode komt de beleidsdekkingsgraad na 10 jaar uit op 121,2%, dus ver boven het Vereist Eigen Vermogen. Dit houdt in dat het bestuur nu geen aanvullende maatregelen hoeft te nemen, zoals kortingen of extra premies.

Er kan geen zekerheid worden ontleend aan de uitkomsten van deze berekeningen. We weten immers niet hoe de beurzen en de rente zich in de komende jaren zullen ontwikkelen. Het blijft een berekening met veel aannames.

Bekijk herstelplan 2020

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact