Het pensioenfonds

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw voert de pensioenregeling uit voor werknemers en oud-werknemers in de waterbouw.

Onze missie

“Wij streven ernaar om de pensioenen van onze deelnemers en pensioengerechtigden zo goed mogelijk te verzorgen, rekening houdend met zowel de wensen van sociale partners als opdrachtgevers. Dit streven vullen we in via een zorgvuldig en evenwichtig pensioenbeleid en een organisatie die hoogwaardige kwaliteit levert en die veel waarde hecht aan de kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, kostenbewustzijn, transparantie, flexibiliteit en duurzaamheid.”

Voor wie is het pensioenfonds?

Als je in Nederland in de waterbouw werkt, dan bouw je automatisch pensioen op bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Waterbouw. Direct vanaf de allereerste dag dat je in dienst bent, gaat het deelnemerschap in en start de pensioenopbouw.

Als je buiten Nederland in de waterbouw werkt, kan sprake zijn van vrijwillige aansluiting bij Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Waterbouw.

Wat doet het pensioenfonds?

Het pensioenfonds houdt zich in de eerste plaats bezig met de uitvoering van het pensioenreglement en het beheren van de pensioengelden. Het fonds volgt daarbij alle veranderingen op het gebied van pensioenen en sociale zekerheid en speelt zoveel mogelijk actief in op de behoeften van werkgevers en werknemers. Daarnaast verzorgt het fonds voorlichting over de pensioenregeling.

Wie beheert het pensioenfonds?

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat deelnemers en werkgevers goed geïnformeerd zijn over hun pensioen. De administratie en uitvoering van de pensioenen – van de inning van premies tot het uitbetalen van uitkeringen – wordt geregeld door Visma Idella.

Pensioenfonds BPF Waterbouw

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact