Veelgestelde vragen2020-06-10T15:40:23+02:00

Veelgestelde vragen

Waar vind ik meer informatie over de uitbetaling van vakantierechten?2021-05-11T11:07:00+02:00

Per 1 januari 2020 stopt het Vakantiefonds Waterbouw.

Hoeveel pensioen bouw ik per jaar op?2020-06-09T16:26:48+02:00

Elk jaar bouwt u over uw pensioengevend salaris 0,94% pensioen op en 2,85% pensioenkapitaal. Het pensioenkapitaal dat u opbouwt zetten we vanaf 10 jaar voor uw pensioenrekenleeftijd (68 jaar) elk jaar automatisch om in ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u in het jaar daarvoor hebt opgebouwd. Kijk hiervoor bij de factor A.

Ik weet niet precies waar ik pensioen heb opgebouwd. Hoe zoek ik dit uit?2020-06-09T16:38:48+02:00

Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u alle pensioenaanspraken die voor u bij pensioenfondsen en verzekeraars geadministreerd zijn. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.

Hoe kom ik aan een kopie van mijn pensioenoverzicht?2021-05-20T16:12:51+02:00

U ontvangt 1 keer per jaar (3e kwartaal) een pensioenoverzicht (UPO).

Kan ik eerder stoppen met werken?2020-06-09T16:32:05+02:00

Bij onze pensioenregeling gaat u met pensioen op uw AOW-leeftijd. U mag ook eerder of later stoppen met werken. U kunt al vanaf 55 jaar het pensioen in laten gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen.

Kan ik mijn pensioen ineens krijgen (afkopen)?2020-06-09T16:34:15+02:00

Hebt u maar weinig pensioen bij ons? Dan mag het pensioenfonds dit pensioen afkopen.

Ik heb waardeoverdracht aangevraagd. Hoe lang duurt dit?2020-06-09T16:34:55+02:00

Waardeoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld. Een doorlooptijd van een paar maanden tot een jaar is niet ongebruikelijk. Hebt u bij ons fonds waardeoverdracht aangevraagd? Dan kunt u altijd tussentijds navragen hoe uw waardeoverdracht ervoor staat.

Ik heb te weinig pensioen opgebouwd. Wat kan ik daaraan doen?2020-06-09T16:35:30+02:00

Binnen onze pensioenregeling kunt u geen extra pensioen opbouwen. Buiten de regeling zijn er verschillende mogelijkheden om uw pensioen aan te vullen. Vraag hiervoor eventueel advies bij een financieel adviseur. Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van al uw pensioen- en AOW-bedragen.

Ik ga verhuizen, moet ik dit doorgeven aan het pensioenfonds?2020-06-09T16:36:19+02:00

Als u binnen of naar Nederland verhuist, hoeft u dit niet aan ons door te geven. We krijgen uw gegevens al van de gemeente waar u woont. Verhuist u naar of binnen het buitenland? Of verandert uw correspondentieadres? Stuur dan een adreswijziging met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar ons pensioenfonds!

Moet ik mijn partner aanmelden bij het pensioenfonds?2020-06-09T16:37:35+02:00

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan hoeft u uw partner niet aan te melden bij het pensioenfonds. Woont u samen of woont u in het buitenland? Meld uw partner dan altijd zelf bij ons pensioenfonds aan.

Ik ga samenwonen. Verandert er iets voor mijn pensioen?2020-06-09T16:38:03+02:00

Nee, u blijft op dezelfde manier pensioen opbouwen. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen.

Verandert mijn pensioenuitkering op 1 januari?2021-05-20T16:16:42+02:00
Het nettobedrag van uw pensioen op 1 januari kan afwijken van wat u in december van het vorige jaar kreeg. Het verschil hangt af van uw leeftijd en van de hoogte van uw pensioen. Ook hebben nieuwe belastingregels invloed.
Is uw pensioenuitkering netto veranderd? Dit komt doordat de loonheffing in de regel verandert op 1 januari. Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting. Deze houden we in op uw pensioen.
Ik heb pensioen aangevraagd. Wanneer weet ik hoeveel ik maandelijks krijg?2020-06-09T16:46:36+02:00

In de maand waarin u voor het eerst pensioen krijgt, krijgt u van ons een toekenningsbrief. Hierin staat het definitieve bedrag van uw pensioenuitkering. Tot die tijd kunt u uitgaan van de bedragen op het aanvraagformulier.

Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer bij het fonds?2021-04-13T09:17:47+02:00

Vul dit formulier in en stuur het naar ons op per e-mail of post. Vergeet niet een kopie van uw bankpas of een kopie van een rekeningafschrift met uw nieuwe rekeningnummer mee te sturen.

Is de loonheffingskorting van toepassing op mijn pensioenuitkering?2020-06-09T16:48:38+02:00

Het pensioenfonds past de loonheffingskorting alleen toe als u hierom vraagt. U laat ons dit weten door een loonbelastingverklaring in te vullen. U vindt deze verklaring op de website van de Belastingdienst. Kijk hiervoor bij Programma’s en formulieren/Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Het is het voordeligst om de loonheffingskorting op het hoogste inkomen toe te passen. Als u ouderdomspensioen en AOW krijgt, is uw AOW meestal het hoogste inkomen. Bij uw pensioenaanvraag sturen we daarom geen loonbelastingverklaring mee. Bij het aanvragen van vervroegd ouderdomspensioen, wezenpensioen of partnerpensioen doen we dat wel. Wilt u uw keuze nog aanpassen? Stuur ons dan een aangepaste loonbelastingverklaring.

Wanneer krijg ik een nieuwe jaaropgave?2020-06-09T16:49:19+02:00

Ieder jaar vóór 1 maart krijgt u van ons een jaaropgave. De gegevens daarop hebt u nodig voor uw belastingaangifte. Hebt u de laatste jaaropgave nog niet gekregen of wilt u een kopie van een eerdere jaaropgave? Neem dan contact met ons op.

Wanneer krijg ik mijn pensioenuitkering?2020-06-09T16:50:19+02:00

We maken uw pensioenuitkering maandelijks rond de 21ste naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.

Wat is er geregeld als ik overlijd?2020-06-09T16:50:52+02:00

Als u overlijdt, neemt het pensioenfonds in de meeste gevallen zelf contact op met uw nabestaanden. We moeten dan wel recente gegevens van u hebben.

Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?2021-05-20T16:17:25+02:00

U krijgt elk jaar in het derde kwartaal een pensioenoverzicht.

Op welke gegevens is mijn pensioenoverzicht gebaseerd?2020-06-09T16:55:19+02:00

Uw pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens die op 31 december van het vorige jaar bij ons bekend waren. De factor A op dit pensioenoverzicht kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte.

Bij ‘indiensttreding’, ‘begin deelneming’ en/of ‘begin pensioenopbouw’ staat een verkeerde datum. Hoe kan dit?2020-06-09T16:56:16+02:00

Op uw pensioenoverzicht kan een andere datum staan dan de echte datum waarop u in dienst bent gekomen. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld:

  • Fusie, overname of overstap naar een andere vestiging
    De datum van deze gebeurtenis wordt dan op uw pensioenoverzicht vermeld.
  • Herintreden bij uw oude werkgever
    De datum van uw nieuwe dienstverband is vermeld op uw pensioenoverzicht. U hebt misschien aparte pensioenrechten uit uw oude en nieuwe dienstverband, die later zijn samengevoegd.
  • Start pensioenregeling
    U werkte al bij uw werkgever, maar uw werkgever is later aangesloten bij ons pensioenfonds. U bouwt dan pensioen op vanaf het moment dat uw werkgever zich aansloot en uw loongegevens heeft doorgegeven aan ons pensioenfonds.

Op uw pensioenoverzicht staat dus de datum van de nieuwe situatie. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw.

Ik heb twee pensioenoverzichten over hetzelfde jaar gekregen. Klopt dat?2020-06-09T16:56:43+02:00

Ja. Als u in dat jaar bij meerdere werkgevers in verschillende branches hebt gewerkt, krijgt u meerdere pensioenoverzichten. Op uw pensioenoverzicht ziet u van welk pensioenfonds u het pensioenoverzicht hebt gekregen.

Ik heb pensioen overgeheveld (waardeoverdracht). Waarom is dat bedrag niet verwerkt in mijn pensioenoverzicht?2020-06-09T16:57:29+02:00

Het pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens tot en met 31 december van het vorige jaar. Was uw waardeoverdracht toen al afgerond? Dan is deze waarde verwerkt in uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Is uw waardeoverdracht nog niet afgerond? Dan wordt deze op uw eerstvolgende pensioenoverzicht na de afronding verwerkt.

Ik ben gescheiden en het pensioen is verevend. Staat het pensioen voor mijn ex-partner op mijn pensioenoverzicht?2020-06-09T16:58:19+02:00

Nee. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald. Dit pensioen staat niet apart op uw pensioenoverzicht. Let op: de verevening is alleen verwerkt als deze vóór 31 december van een jaar bij ons geregistreerd is.

De bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl zijn niet hetzelfde als op mijn pensioenoverzicht. Klopt dat?2020-06-09T16:58:58+02:00

Het is mogelijk dat uw meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op Mijnpensioenoverzicht.nl. In dit geval gaat u uit van de gegevens die op uw pensioenoverzicht staan. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop kunt u inloggen met uw DigiD.

Ik wil graag eerder gebruikmaken van mijn pensioen dan op de AOW-leeftijd. Kan dit?2020-06-09T16:59:35+02:00

Ja, dat kan. Vraag dan 6 maanden voor uw gewenste pensioendatum een aanvraagformulier bij ons op. Een half jaar voordat u AOW krijgt, sturen wij u vanzelf een aanvraagformulier. Hier hoeft u niets voor te doen.

Waarvoor is de factor A?2021-05-20T16:18:28+02:00

Dit is het bedrag waarmee uw pensioen is gegroeid in het afgelopen jaar. Dit heeft u nodig voor de belastingaangifte van het nieuwe jaar.

Mijn adres klopt niet / Ik ga binnenkort verhuizen2020-06-09T17:01:19+02:00

Adreswijzigingen binnen Nederland hoeft u niet aan ons door te geven. Wij ontvangen via uw gemeente vanzelf het juiste adres.

Woont u in het buitenland?
Of gaat u verhuizen naar het buitenland? Dan ontvangen wij wel graag per mail of post een adreswijziging.

Ik heb geen personeel meer. Wat moet ik regelen?2020-06-10T15:37:56+02:00

U kunt tijdelijk of definitief geen personeel meer hebben. Bij Geen personeel meer leest u welke stappen u in beide gevallen moet nemen.

Kan ik uitstel van betaling krijgen?2020-06-10T15:39:19+02:00

U bent verplicht om de pensioenpremies vóór de vervaldatum op uw voorschotfactuur te betalen. Alleen in bijzondere gevallen kunt u uitstel van betaling bij ons aanvragen. Als dit wordt toegekend, krijgt u van ons daarvan schriftelijk bevestiging. Tot die tijd bent u verplicht om de pensioenpremies op tijd te betalen.

Kan ik bezwaar maken tegen de verplichte aansluiting?2020-06-10T15:39:53+02:00

U kunt schriftelijk bezwaar maken bij het pensioenfonds als u denkt dat uw onderneming niet onder de werkingssfeer en verplichtstelling valt.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact