Samenwonen

U gaat samenwonen. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet hiervoor wél aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet uw partner ook aanmelden bij het pensioenfonds.

Dit zijn de voorwaarden

De voorwaarden bij ons pensioenfonds zijn:

  • u bouwt pensioen bij ons op via uw huidige werkgever (let op: bent u uit dienst bij uw Waterbouw-werkgever en dus geen actief deelnemer meer op het moment dat u gaat samenwonen? Dan hoeft u uw partner niet aan te melden. Uw partner heeft geen recht op partnerpensioen), en
  • u heeft een notariële samenlevingsovereenkomst, waarin staat dat beide partners een gezamenlijke huishouding voeren en voor elkaar zorgen, en
  • u en uw partner staan op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven, en
  • u heeft de samenlevingsovereenkomst vóór uw pensioendatum afgesloten, en
  • u en uw partner wonen minstens 6 maanden aantoonbaar samen, en
  • uw partner is niet uw kind of uw vader of moeder of uw opa of oma, en
  • uw partner is aangemeld bij het pensioenfonds.

Als uw gezamenlijke huishouding al langer dan vijf jaar bestaat op het moment dat u uw partner aanmeldt, hoeft u geen notarieel samenlevingscontract mee te sturen.

Zo regelt u het

  • Meld uw partner aan via dit formulier.
  • Stuur een ondertekende kopie van uw samenlevingscontract mee.

Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld.

Wilt u weten wat er voor uw partner geregeld is? Alle bedragen staan straks op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact