Uw pensioen en uw koopkracht

Weet u nog wat u verdiende toen u begon in de waterbouw? Als dat al een tijdje geleden is, zal het flink minder zijn dan nu. Maar ja, ook de prijzen zijn in de tussentijd flink gestegen. Dat extra geld heeft u dus hard nodig. De inflatie laat ook uw pensioen niet ongemoeid. Daarom is het zo belangrijk dat uw pensioen jaarlijks verhoogd wordt. Deze verhoging heet ook wel indexatie. Heel belangrijk om te weten: de indexatie wordt alleen toegekend als het Bedrijfstakpensioenfonds er genoeg geld voor heeft.

Waarom indexatie?

Indexatie is belangrijk voor de koopkracht van uw pensioen.

Zolang u nog pensioen opbouwt:

In de Waterbouw-pensioenregeling bouwt u ieder jaar dat u aan de regeling meedoet pensioen op over uw salaris van dat jaar. U begrijpt: het stukje pensioen dat u bijvoorbeeld over uw salaris van dit jaar opbouwt, is tegen de tijd dat u met pensioen gaat alleen al door inflatie een stuk minder waard. De indexatie moet dat voorkomen. Zolang u nog werkt in de waterbouw, wordt alles wat u aan pensioen heeft opgebouwd daarom ieder jaar opgehoogd. Voorwaarde is wel dat het Bedrijfstakpensioenfonds er voldoende geld voor heeft. Hoeveel uw pensioen omhoog gaat? Dat bepaalt het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds. Het streven is de CAO-loonstijgingen in de waterbouw te volgen, en vaak is dat meer dan de inflatie. Maar garanties zijn er niet.

Als uw pensioen is ingegaan:

Zodra uw pensioen is ingegaan, wordt het jaarlijks zoveel mogelijk aangepast in overeenstemming met de inflatie.

Slapers

Als u vertrekt uit de waterbouwsector, maar u laat uw pensioen staan bij het Bedrijfstakpensioenfonds, dan geldt voor uw pensioen dezelfde indexatie als voor de gepensioneerden.

Het grootste misverstand over indexatie

Het grootste misverstand over indexatie is dat je het automatisch krijgt. Dat is niet zo. U betaalt geen premie voor indexatie en u heeft er dan ook geen recht op. De indexatie wordt alleen toegekend als de financiële positie van het Bedrijfstakpensioenfonds dat toelaat. Is dat niet het geval, dan kan de indexatie slechts gedeeltelijk worden toegekend of zelfs helemaal worden overgeslagen. Het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds besluit jaarlijks of en hoeveel indexatie er toegekend wordt.

De indexatie van uw pensioen is voorwaardelijk; er is geen recht op indexatie en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre er indexatie zal plaatsvinden. Er is door het Bedrijfstakpensioenfonds geen geld gereserveerd of extra premie gevraagd om uw pensioen / opgebouwd pensioen in de toekomst te verhogen.

Verhoging van de pensioenen 2002-2020

Ouderdomspensioen voor de werkenden
1 januari 2002 5,0%
1 januari 2003 3,3%
1 januari 2004 2,6%
1 januari 2005 2,8%
1 januari 2006 geen verhoging
1 januari 2007 1,75%
1 januari 2008 2,00%
1 januari 2009 geen verhoging
1 januari 2010 4,0%
1 januari 2011 geen verhoging
1 januari 2012 geen verhoging
1 januari 2013 geen verhoging
1 januari 2014 geen verhoging
1 januari 2015 geen verhoging
1 januari 2016 geen verhoging
1 januari 2017 geen verhoging
1 januari 2018 0,13%
1 januari 2019 1,38%
1 januari 2020 geen verhoging

Ingegane pensioenen en rechten van de slapers
1 januari 2002 5,0%
1 januari 2003 3,3%
1 januari 2004 1,9%
1 januari 2005 0,5%
1 januari 2006 1,5%
1 januari 2007 1,4%
1 januari 2008 1,2%
1 januari 2009 geen verhoging
1 januari 2010 0,1%
1 januari 2011 geen verhoging
1 januari 2012 geen verhoging
1 januari 2013 geen verhoging
1 januari 2014 geen verhoging
1 januari 2015 geen verhoging
1 januari 2016 geen verhoging
1 januari 2017 geen verhoging
1 januari 2018 0,16%
1 januari 2019 1,38%
1 januari 2020 geen verhoging

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact