Overlijden na pensioendatum

Als u na uw pensioendatum overlijdt, geeft uw gemeente dit aan ons door. Uw partner en kinderen kunnen een uitkering van ons pensioenfonds krijgen.

Of dit inderdaad zo is, hangt af van:

Op uw toekenningsbrief ziet u welke bedragen voor uw partner en/of kinderen gereserveerd zijn.

Wij nemen contact op met uw nabestaanden

Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd bij het pensioenfonds.

Jaaropgave opvragen

Bent u nabestaande en heeft u een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? Neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact