In dienst

U gaat werken bij een werkgever die deelneemt aan de regeling van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw? BPF Waterbouw regelt uw pensioen.
U bouwt pensioen op vanaf de 1e dag dat u in dienst bent bij een werkgever die deelneemt aan de regeling van BPF Waterbouw.

U hoeft zelf niets te regelen

Uw werkgever meldt u bij ons aan. U krijgt daarna een brief. Daarin leggen wij u uit hoe uw pensioen geregeld is.

Dit kunt u verder regelen

Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Als u samenwoont, moet u uw partner aanmelden bij het pensioenfonds.

Partner aanmelden

Had u bij uw vorige werkgever ook pensioen? Dan kunt u dit pensioen vaak ‘meenemen’ naar onze pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht.

Waardeoverdracht regelen

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact