Bestuur

Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Het doel van het bestuur is zorgen voor een goede, transparante uitvoering van de pensioenregeling.

Taken

Het bestuur stelt het beleid van het pensioenfonds vast en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het beheert het pensioengeld en zorgt voor een goed pensioen in de toekomst. Daarbij houdt het bestuur rekening met alle belanghebbenden. Het doet niet alles zelf, maar besteedt ook taken uit en zorgt dat dit werk goed wordt uitgevoerd.

Samenstelling

De bestuursleden zijn:

Beloningsbeleid

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact