Beleggingsbeleid

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw ontvangt pensioenpremies om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren. Om op de lange termijn aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, belegt het pensioenfonds de pensioenpremies in beleggingsvormen waarover rendement wordt behaald.

Vaststellen beleggingsbeleid

Het bestuur van BPF Waterbouw bepaalt het beleggingsbeleid. Hierbij houdt zij onder andere rekening met regelgeving, algemene uitgangspunten en de financiële positie van het pensioenfonds. Jaarlijks evalueert het pensioenfonds de beleggingsrichtlijnen en past zij, als dat nodig is, het beleid aan.

Beleggingen vinden uitsluitend plaats in de volgende vier beleggingscategorieën:

  • aandelen;
  • vastrentende waarden;
  • onroerend goed;
  • liquiditeiten.

Verantwoording

Het pensioenfonds is graag duidelijk over het beleggingsbeleid en de resultaten van dit beleid. In deze informatiebrochure van het pensioenfonds vindt u meer informatie over de resultaten van het beleggingsbeleid over 2017.

Investment beliefs (2017)

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact