Financiële situatie

Het beheersen van financiële risico’s is van groot belang voor pensioenfondsen. Voor het veilig omgaan met pensioengelden gelden strenge wettelijke regels. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de pensioenfondsen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond het pensioenfonds is. Het is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft het pensioenfonds precies genoeg geld (vermogen) om alle pensioenen nu en straks te betalen (verplichtingen).

Bij welke dekkingsgraad is het pensioenfonds financieel gezond?

Het pensioenfonds heeft ook een buffer nodig om tegenvallers op te vangen, dus is er een dekkingsgraad nodig van minimaal 104,2%. Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds hoog genoeg is (boven circa 124,0%), dan is het pensioenfonds financieel gezond. Maar als de dekkingsgraad te laag is, heeft het pensioenfonds een dekkingstekort of reservetekort. Om een tekort te boven te komen, is een herstelplan nodig.

Dekkingsgraad lager dan 104,2% dekkingstekort binnen 5 jaar op peil, geen verhoging pensioen, herstelplan
Dekkingsgraad hoger dan 104,2% en lager dan circa 124,0% reservetekort binnen 15 jaar op peil, herstelplan
Dekkingsgraad hoger dan circa 124,0% voldoende vermogen geen herstelplan nodig

Crisisplan

Vanaf 1 mei 2012 moet elk pensioenfonds beschikken over een financieel crisisplan. Daarin maakt het bestuur van het pensioenfonds vooraf, dus ook als er nog geen sprake is van een reservetekort of dekkingstekort, duidelijk wanneer voor het fonds sprake is van een crisissituatie en hoe omgegaan kan worden met een crisissituatie.

In het financieel crisisplan geeft het bestuur een beschrijving van de maatregelen die het fonds op korte termijn zou kunnen inzetten als de dekkingsgraad zich bevindt op of zeer snel daalt naar kritische waarden waardoor het realiseren van de doelstelling van het fonds in gevaar komt.

Het crisisplan geeft dus een beschrijving van de mogelijke maatregelen die het bestuur zou kunnen inzetten. Het bestuur blijft de mogelijkheid houden om andere maatregelen of een andere combinatie van maatregelen in te zetten dan benoemd in het crisisplan wanneer hij van mening is dat dit beter past.

Het financieel crisisplan van het BPF Waterbouw is door het bestuur vastgesteld en kunt u hier downloaden.

Iedere maand publiceren we op deze website een nieuwsbericht over de actuele financiële situatie.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact