Bestuur

Het bestuursbureau bereidt het beleid van het pensioenfonds voor, ondersteunt het fondsbestuur en voert de besluiten van het bestuur uit. Ook monitort en controleert het bestuursbureau de uitbestede werkzaamheden.

Bij het bestuursbureau werken:

Naam Functie
Michel Lind Manager pensioenfonds
Jannet Visser Bestuurs-en beleidsadviseur
Martijn van der Hout Specialist Pensioenen
Elisa Haaker Secretaresse

Vragen voor het bestuursbureau?

Bel of stuur een e-mail.

Het bestuursbureau is telefonisch bereikbaar via 070-3171741.

Bestuursbureau Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw
Prins Mauritslaan 5, 1171 LP Badhoevedorp
Postbus 55, 1170 AB Badhoevedorp
secretariaat@bpfwaterbouw.nl

Let op: Het bestuursbureau beantwoordt geen inhoudelijke vragen over uw pensioen. Neem daarvoor contact op met Visma Idella.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact