Nieuws2020-05-19T16:57:50+02:00

Nieuws

De Pensioen3daagse

21 oktober 2021|

Het is weer bijna tijd voor de Pensioen3daagse! Op 2, 3 en 4 november 2021 vindt de 11e editie plaats van de landelijke Pensioen3daagse. Dit is een initiatief van platform Wijzer in geldzaken om het bewustzijn over pensioen te vergroten. Veel werkgevers, pensioenaanbieders en pensioenadviseurs [...]

Aanvullende info over uw UPO!

12 oktober 2021|

Onderstaand bericht geldt alleen voor actieve deelnemers In de UPO die onlangs aan u is toegezonden is helaas een aantal jaartallen tekstueel niet correct weergegeven. Alle bijbehorende (financiële) waardes zijn wel correct. De goede jaartallen zijn de volgende: Pagina 2: UPO 2020 moet zijn UPO [...]

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind september 2021 120,2%

11 oktober 2021|

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 118,5% eind augustus 2021 naar 120,2% eind september 2021. In september werd een negatief beleggingsrendement behaald. Hierdoor werd de dekkingsgraad 1,3% lager. De rente was in deze maand geste­gen wat een positief effect had op de dekkingsgraad van [...]

Meer nieuws over uw UPO

17 september 2021|

Per 1 januari 2021 zijn wij overgestapt naar een nieuwe pensioenuitvoerder Visma Idella. Thans kunnen we stellen dat de overgang succesvol is geweest en dat onze administratie inmiddels weer op orde is. Dit betekent o.a. dat in de week van 20 september iedereen die [...]

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind augustus 2021 118,5%

14 september 2021|

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 116,7% eind juli 2021 naar 118,5% eind augustus 2021.In augustus werd een positief beleggingsrendement behaald. Hierdoor werd de dekkingsgraad 1,0% hoger. De rente was in deze maand gestegen wat een positief effect had op de dekkingsgraad van 0,8%.Op dit [...]

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind juli 2021 116,7%

17 augustus 2021|

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 119,9% eind juni 2021 naar 116,7% eind juli 2021. In juli werd een positief beleggingsrendement behaald. Hierdoor werd de dekkingsgraad 1,2% hoger. De rente was in deze maand gedaald wat een negatief effect had op de dekkingsgraad van [...]

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind juni 2021 119,9%

13 juli 2021|

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 118,5% eind mei 2021 naar 119,9% eind juni 2021. In juni werd er een positief beleggingsrendement behaald. Hierdoor werd de dekkingsgraad 1,6% hoger. De rente was in deze maand gedaald wat een negatieve effect had op de dekkingsgraad [...]

Aansluiting pensioenregister/mijn pensioenoverzicht is gerealiseerd

25 juni 2021|

Onze nieuwe pensioenuitvoerder Visma Idella heeft de aansluiting met het pensioenregister/mijn pensioenoverzicht gerealiseerd. Op mijn pensioenoverzicht vindt u alle persoonlijke informatie over al uw opgebouwde pensioen en het pensioen dat u eventueel nog verwacht op te bouwen. Ook ziet u uw AOW terug. Wij [...]

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind mei 2021 118,5%

7 juni 2021|

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 119,9% eind april 2021 naar 118,5% eind mei 2021. In april werd er een neutraal beleggingsrendement behaald. Hierdoor bleef de dekkingsgraad gelijk. De rente was in deze maand gedaald wat een negatieve effect had op de dekkingsgraad van [...]

Semih Eski nieuw bestuurslid BPF Waterbouw

4 juni 2021|

Semih Eski (31 jaar) is benoemd tot bestuurslid bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ingestemd met deze benoeming. Sinds 1 januari 2021 was Semih aspirant-bestuurder bij BPF Waterbouw. De afgelopen maanden heeft hij zich verdiept in de verschillende thema’s van het [...]

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind april 2021 119,9%

10 mei 2021|

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 116,6% eind maart 2021 naar 119,9% eind april 2021. In april werd er een positief beleggingsrendement behaald. Hierdoor werd de dekkingsgraad 1,1% hoger. De rente was in deze maand geste­gen wat een positieve bijdrage had op de dekkingsgraad [...]

GEZOCHT! Nieuw lid Verantwoordingsorgaan BPF Waterbouw

28 april 2021|

Wil je deel uit maken van het verantwoordingsorgaan van BPF Waterbouw? Wij zijn op zoek naar een nieuw lid dat de deelnemers vertegenwoordigt in het verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 14 leden. 2 leden van de werkgevers, 6 leden van de gepensioneerden en 6 [...]

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind maart 2021 116,6%

8 april 2021|

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 111,1% eind februari 2021 naar 116,6% eind maart 2021. In maart werd er een positief beleggingsrendement behaald. Hierdoor werd de dekkingsgraad 1,7% hoger. De rente was in deze maand geste­gen wat een positieve bijdrage had op de dekkingsgraad [...]

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind februari 2021 111,1%

8 maart 2021|

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 106,2% eind januari 2021 naar 111,1% eind februari 2021. In februari werd er een licht positief beleggingsrendement behaald. Hierdoor werd de dekkingsgraad 0,3% hoger. De rente was in deze maand geste­gen wat een positieve bijdrage had op de [...]

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw eind januari 2021 106,2%

11 februari 2021|

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 105,8% eind december 2020 naar 106,2% eind januari 2021. In januari werd er een negatief beleggingsrendement behaald. Hierdoor werd de dekkingsgraad 0,4% lager. De rente was in deze maand geste­gen wat een positieve bijdrage had op de dekkingsgraad [...]

Pensioenoverzicht (UPO) en mijnpensioenoverzicht.nl

26 januari 2021|

De pensioenadministratie van BPFWB is nog niet volledig voor de jaren 2019 en 2020. Als gevolg daarvan is er nog geen pensioenoverzicht per 1 januari 2020 verzonden en is de informatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl nog niet actueel.

Inkomenseffecten 2021 versus 2020

25 januari 2021|

Voor gepensioneerden wordt de belastingdruk in de laagste schijf met 0,255 verlaagd. De algemene heffingskorting stijgt iets, met € 126,- tot AOW-leeftijd en € 56,- vanaf AOW-leeftijd. Deze voordelen worden voor veel gepensioneerden tenietgedaan door de verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze [...]

Actuele dekkingsgraad december 2020

20 januari 2021|

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 104,7% eind november 2020 naar 105,8% eind december 2020. In december werd er een positief beleggingsrendement gehaald van 1,7%. De rente was in deze maand gedaald wat een negatieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 0,6%. De actuele [...]

De pensioenpremie voor 2021 is bekend

29 december 2020|

Premie-overzicht 2021 Bedrijfspensioenfonds Werkgeversdeel Werknemersdeel Totaal Pensioenpremie basisregeling 8,60% 8,60% 17,20% Premie spaarpensioen 0,00% 3,00% 3,00% Toelichting De premie voor het Bedrijfstakpensioenfonds voor de reguliere pensioenopbouw bestaat uit een reglementaire premie van 17,2% (basisregeling) en 3% (spaarpensioenregeling). Het bovenstaande geldt [...]

Actuele dekkingsgraad november 2020

15 december 2020|

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 100,0% eind oktober 2020 naar 104,7% eind november 2020. In november werd er een positief beleggingsrendement gehaald van 4,5%. De rente was in deze maand gestegen wat een positieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 0,7%. Overige effecten [...]

Actuele dekkingsgraad oktober 2020

17 november 2020|

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 101,5% eind september 2020 naar 100,0% eind oktober 2020. In oktober werd er een negatief beleggingsrendement gehaald van 0,5%. De rente was in deze maand gedaald wat een negatieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 1,0%. De actuele [...]

BPF Waterbouw pensioenadministratie naar Visma Idella

25 september 2020|

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw, brengt per 1 januari 2021 haar pensioenadministratie onder bij Visma Idella. Hiermee is BPF Waterbouw de eerste afnemer van het nieuwe ‘Digital Pension Administration as a Service’ (DPaaS) van Visma Idella. Duurzame uitbesteding Op 25 mei jl. maakte BPF Waterbouw bekend [...]

Pensioennieuws Januari 2020

24 september 2020|

De pensioenpremie bij BPF Waterbouw is voor 2020 gelijk gebleven. Het bestuur heeft de premie, na overleg met cao-partijen, ongewijzigd vastgesteld op 16,8% voor de basisregeling en 3% voor de spaarregeling. Ook de opbouw voor het ouderdomspensioen blijft ongewijzigd op 0,94%.

Actuele dekkingsgraad september 2020

24 september 2020|

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 104,1% eind augustus 2020 naar 101,5% eind september 2020. In september werd er een negatief beleggingsrendement gehaald van 0,1%. De rente was in deze maand gedaald wat een negatieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 2,4%. Overige effecten [...]

Actuele dekkingsgraad augustus 2020

17 september 2020|

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 99,7% eind juli 2020 naar 104,1% eind augustus 2020. In augustus werd er een positief beleggingsrendement gehaald van 2,0%. De rente was in deze maand gestegen wat een positieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 2,3%. Overige effecten [...]

Ga naar de bovenkant