Verantwoordingsorgaan

GEZOCHT! Nieuw lid voor Verantwoordingsorgaan BPF Waterbouw

Bekijk vacature

Het doel van het verantwoordingsorgaan is toezien op een juiste uitvoering van de pensioenregeling voor alle betrokkenen. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 14 leden.

Taken

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over (de uitvoering van) het beleid en over de naleving van de principes voor goed pensioenfondsbestuur. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur bij een aantal belangrijke voorgenomen besluiten van het bestuur. Onder andere over de verplichtstelling van het communicatie- en voorlichtingsbeleid, een overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds, liquidatie, fusie of splitsing van het fonds, etc.

Samenstelling

De leden van het verantwoordingsorgaan (VO) zijn:

Actieven Gepensioneerden
FNV C. Zuidweg P.G. Berlijn
Eén vacature J. Drost
J. Klein
B.C.J. Veltman
CNV M. Hulsebos W.A.B. Bogaart
Zelfstandig L.E. Noteboom A.M. de Ruiter
M. Treffers
Werkgeversorganisatie J. Bogaards Eén vacature
W. de Busser

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact