Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen is het pensioen dat u voor uzelf opbouwt.

U gaat met pensioen op uw AOW-leeftijd

Maar eerder of later stoppen met werken mag ook. Onze pensioenregeling kent verschillende mogelijkheden om uw pensioen af te stemmen op uw wensen.

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

De jaarlijkse pensioenopbouw is gekoppeld aan het salaris dat u in dat jaar verdiende. Uw uiteindelijke pensioen is een afspiegeling van wat u gemiddeld heeft verdiend in de jaren die u aan de pensioenregeling deelneemt.

De pensioenregeling verstaat onder pensioengevend salaris: de som van de loonbedragen, waarover in een kalenderjaar premie is of wordt geacht te zijn betaald; daarbij rekening houdend met het voor dat kalenderjaar geldende maximaal pensioengevend loon. Over uw pensioengevend salaris bouwt u 0,94% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele toeslagen of kortingen  Vanaf uw AOW gerechtigde leeftijd ontvangt u dit pensioenbedrag elk jaar (verdeeld over 12 gelijke maandelijkse termijnen) zo lang u leeft.

Daarnaast bouwt u een pensioenkapitaal op; jaarlijks bouwt u hiervoor 2,85% van uw pensioengevend salaris als kapitaal op. De opbouw is wel gemaximeerd en is afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Het kan dus zijn dat in uw situatie de opbouw lager is dan 2,85%; u betaalt dan natuurlijk ook een lagere premie. Over het saldo van uw pensioenkapitaal krijgt u jaarlijks een rentevergoeding.

Op uw AOW-leeftijd wordt het pensioenkapitaal omgezet in een maandelijks pensioen.

Wat moet u verder weten?

Als uw situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen. Lees meer over de verschillende situaties.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact