Overlijden

Als u overlijdt, geeft uw gemeente dit aan ons door. Uw partner en/of kinderen kunnen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

Kijk voor de bedragen op uw pensioenoverzicht.

Wat moeten uw nabestaanden doen?

De gemeente geeft uw overlijden aan ons door. Wij nemen zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Geef wijzigingen dan altijd aan ons door!

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en overlijdt u? Dan krijgen uw nabestaanden binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen.

Woont u samen en is uw partner niet bij ons bekend? Dan moet uw partner dit formulier zelf bij ons aanvragen.

Heeft u een ex-partner? Als de gegevens van deze partner bij ons bekend zijn, krijgt uw ex-partner automatisch een aanvraagformulier van ons. In alle andere gevallen moet uw ex-partner zelf contact met ons opnemen.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact