Pensioen uitruilen

U gaat bijna met pensioen. U kunt uw pensioen nog aanpassen. Bijvoorbeeld door het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uit te ruilen.

U wilt extra ouderdomspensioen

U mag het partnerpensioen voor een deel of helemaal omzetten in extra ouderdomspensioen. U krijgt zelf later een hoger pensioen. Uw partner krijgt als u overlijdt geen of minder partnerpensioen. Uw partner moet hiermee het eens zijn en een handtekening zetten. We vragen u een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner mee te sturen. Dit is wettelijk verplicht.

U wilt extra partnerpensioen

U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner meer partnerpensioen. U krijgt zelf later een lagere pensioenuitkering.

Zo regelt u het

  • Gaat u op uw AOW-leeftijd met pensioen?
    Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier van ons. Geef uw keuze aan en stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum naar ons terug.
  • Gaat u eerder met pensioen?
    Neem dan 6 maanden voor uw gewenste pensioendatum zelf contact met ons op. We berekenen uw pensioen opnieuw. We doen dat volgens de regels in het pensioenreglement. U krijgt van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen na de uitruil. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u.

U kunt deze keuze maar 1 keer maken, als u met pensioen gaat. U kunt uw keuze later niet meer herzien.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact