Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.
Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit noemen we verevening.

Uw ex-partner heeft ook recht op bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat.

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan.

Wat moet u doen?

 • U kiest voor verevening
  Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier van de overheid: Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.
 • U maakt samen andere afspraken
  Neem hiervoor contact met ons op. Stuur daarbij een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee.

Ziet uw partner af van bijzonder partnerpensioen?

Dat kan als u hier dit samen afspreekt. U moet deze afspraak vastleggen en beiden ondertekenen. Geef uw afspraak zo snel mogelijk aan ons door. Stuur ons een kopie van het document (huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant) waarin u uw afspraken heeft vastgelegd. Heeft u geen afspraken vastgelegd in een document als een echtscheidingsconvenant, vult u dan dit formulier in. We verwerken alle wijzigingen in onze administratie.
hier kunt het formulier “afstand bijzonder partnerpensioen” invullen.

Afspraken doorgeven

Alleen als u in het buitenland woont moet u uw partner afmelden

Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
  Dan hoeft u uw partner niet af te melden. De gemeente waar u woont geeft uw scheiding aan ons door.
 • Woont u in het buitenland?
  Meld uw partner dan zelf af bij ons pensioenfonds. Stuur daarbij een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee.

Bekijk de video voor meer uitleg!

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact