Pensioen in het buitenland

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan betalen we uw pensioen ook in het buitenland uit. Uw pensioenuitkering gaat in vanaf de 1e dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.
De betaling van uw pensioen vindt plaats vanuit Nederland. U kunt uw pensioen dus niet ‘meenemen’ naar het buitenland.

Wat moet u doen?

U bent verplicht om elk jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ (Attestatie de vita) bij ons aan te leveren. Als u dit niet doet, stopt uw pensioenuitkering.

  • Vul het formulier Bewijs van in leven zijn in.
  • Laat het formulier door een bevoegde instantie ondertekenen.
  • Stuur het formulier voorzien van een officiële stempel of een verklaring van echtheid naar het pensioenfonds.

Als alles in orde is, krijgt u van ons een bevestiging.

Bewijs van in leven zijn

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact