Anw-pensioen

Als u overlijdt, kan uw partner in aanmerking komen voor een Anw-uitkering van de overheid. Omdat deze Anw-uitkering maar in een beperkt aantal gevallen wordt uitgekeerd, kent uw pensioenregeling een Anw-pensioen.

Wanneer is er recht op Anw-pensioen?

Uw partner heeft na uw overlijden recht op Anw-pensioen als hij of zij:

  • in of na 1950 is geboren én
  • niet voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is óf
  • niet 1 of meer kinderen onder de 18 jaar te verzorgen heeft

Hoogte

Als u op het moment van overlijden fulltime in de waterbouw werkte, bedraagt het maximale Anw-pensioen € 15.284,50 (2021) bruto per jaar. Bent u op het moment van overlijden volledig uit dienst of met pensioen gegaan? Dan is er geen Anw-pensioen voor uw partner verzekerd. Werkte u in deeltijd, dan is de uitkering van het Anw-pensioen evenredig met het aantal uren dat u werkte.

Ingang en duur

Het Anw-pensioen gaat in op de eerste dag van de maand na uw overlijden. Als u op 16 april overlijdt, gaat het Anw-pensioen dus in op 1 mei. Het Anw-pensioen wordt uitgekeerd totdat uw partner een AOW-uitkering krijgt. Als uw partner vóór die tijd overlijdt, stopt het Anw-pensioen eerder.

Meer informatie

Lees meer over Anw-pensioen in deze brochure.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact