Kinderen

U heeft kinderen of krijgt een kind. Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen. We stellen daarbij een paar voorwaarden.

Wezenpensioen is een maandelijkse uitkering die doorloopt tot uw kinderen 16 jaar worden of tot 27 als ze studeren of arbeidsongeschikt zijn.

Het wezenpensioen bedraagt 14% van uw ouderdomspensioen. Hierbij wordt gekeken naar hoeveel ouderdomspensioen u had kunnen opbouwen als u tot uw pensioen was blijven werken in de waterbouw. Wilt u weten op welke bedragen uw kinderen kunnen rekenen? Kijk dan op het pensioenoverzicht dat u ieder jaar van het Bedrijfstakpensioenfonds ontvangt. De bedragen daarop zijn natuurlijk gebaseerd op de gegevens van dit moment – dus bijvoorbeeld op uw huidige salaris.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact