Ziek of arbeidsongeschikt

Als u arbeidsongeschikt raakt, bouwt u, naar rato van de mate van arbeidsongeschiktheid, net zoveel op als dat u gewoon kon werken.

Premievrijstellingsregeling

Over het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent, is geen pensioenpremie verschuldigd.

Aanvulling op uw WIA-uitkering

Als u bij aanvang van uw arbeidsongeschiktheid onder de CAO voor de Waterbouw valt, heeft u recht op een aanvulling op uw WIA-uitkering. Wij verwijzen u hiervoor naar het reglement Aanvullingsregelingen WAO/WIA.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact