Afkoop

Bent u geen deelnemer meer van BPF Waterbouw en heeft u een klein pensioen bij ons? Dan bepalen de datum waarop u uit dienst ging en de hoogte van uw opgebouwd pensioen wat er met uw pensioen gebeurt.

U ging vóór 1 januari 2018 uit dienst

Heeft u een pensioen tussen de € 2,- en de wettelijke afkoopgrens (€ 497,27 in 2020)? Dan kunt u afkoop aanvragen. Wij doen u dan een aanbod. Als u met dat aanbod akkoord gaat, kopen wij uw pensioen af.

Kiest u niet voor afkoop?
Dan dragen we uw pensioen misschien automatisch over als u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder.

Let op: uw minipensioen van € 2 per jaar of lager is vervallen
Stopte uw pensioenopbouw voor 1 januari 2018 en was uw opgebouwd pensioen € 2,- of lager per jaar, dan is dat minipensioen vervallen.

U ging ná 1 januari 2018 uit dienst

Heeft u een pensioen tussen de € 2,- en de wettelijke afkoopgrens (€ 497,27 in 2020)? In de Pensioenwet staat dat het pensioenfonds uw kleine pensioen automatisch mag overdragen naar een nieuwe pensioenregeling zodra u die heeft. BPF Waterbouw checkt daarom jaarlijks bij mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt in een nieuwe pensioenregeling.

Als u na 1 januari 2018 uit dienst ging, kiest u niet zelf voor afkoop van uw pensioen
Het pensioenfonds mag uw kleine pensioen pas afkopen als u vijf jaar geen deelnemer meer bent aan de pensioenregeling, maar niet eerder dan 1 januari 2024. Het pensioenfonds is niet verplicht mee te werken aan afkoop. Wel of geen afkoop is een keuze van het pensioenfonds. Als het fonds u een afkoopaanbod doet, kiest u wel zelf of u ermee akkoord gaat.

Let op: uw minipensioen van € 2 per jaar of lager vervalt automatisch
Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2018 en is uw opgebouwd pensioen € 2,- of lager per jaar, dan vervalt dat minipensioen. Dat is wettelijk zo bepaald.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact