Wezenpensioen

Als u overlijdt, kunnen uw kinderen recht hebben op wezenpensioen.

We stellen daarbij wel voorwaarden.

Het bedrag aan wezenpensioen vindt op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact