Uit dienst

U gaat uit dienst of uw dienstverband stopt. Hoe zit het met uw pensioen?
Gaat u buiten de waterbouw werken? Neemt u ontslag of wordt u werkloos? Dan bent u niet langer deelnemer aan dit pensioenfonds.

Wat moet u doen?

Uw huidige werkgever meldt u af bij ons pensioenfonds. Uw salaris stopt en u betaalt geen pensioenpremie meer aan dit pensioenfonds.

U krijgt van ons een brief. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd en wat daar verder voor geregeld is. U bouwt geen pensioen meer op bij BPF Waterbouw, tenzij u bij een andere werkgever in dienst komt die bij ons is aangesloten.

Een keer per jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds. Kijk voor alle bedragen ook op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Dit kunt u verder regelen

Gaat u bij een werkgever buiten de sector werken? Dan kunt u uw pensioen vaak meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht.
Heeft u een klein pensioen volgens de Pensioenwet? Dan mag het pensioenfonds dit bedrag soms afkopen.

Afkoop

Had u bij uw vorige werkgever ook pensioen? Dan kunt u dit pensioen vaak ‘meenemen’ naar onze pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht.

Waardeoverdracht regelen

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact