De pensioenregeling

Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw regelt het pensioen voor iedereen die in de waterbouw werkt of heeft gewerkt.
U bouwt bij het Bedrijfstakpensioenfonds een levenslang ouderdomspensioen op. Dat pensioen gaat standaard in als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. U krijgt het bovenop de AOW. Daarnaast bouwt u een kapitaal op in de spaarpensioenregeling. Dat is bedoeld om een hoger pensioen te krijgen of om straks eerder met pensioen te kunnen. Hoe hoog uw pensioen wordt, is afhankelijk van hoe lang u aan de regeling meedoet en van de hoogte van uw salaris.

Zekerheid voor uw gezin

Bij het BPF Waterbouw is ook een belangrijk stuk financiële zekerheid voor uw gezin geregeld. Als u (vóór of na uw pensionering) komt te overlijden is er voor uw partner een levenslang nabestaandenpensioen en voor uw kinderen een tijdelijk wezenpensioen. Overigens blijft het wel altijd verstandig te bekijken of u deze voorziening genoeg vindt of zelf nog wat extra’s wilt regelen.

Meer informatie over uw pensioen vindt u ook op deze website bij Pensioen123.

U bent geboren na 1950

In het Pensioenreglement BPF Waterbouw is de reguliere (basis) pensioenregeling van het fonds opgenomen.

In deze regeling worden de volgende pensioenen verzekerd:

  • Ouderdomspensioen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd voor de deelnemer, opbouw vindt plaats op basis van een pensioenrekenleeftijd van 68 jaar;
  • Partnerpensioen op opbouwbasis voor iedereen met een partnerrelatie (huwelijk, geregistreerd partnerschap en (onder nadere voorwaarden) het ongehuwd voeren van een gezamenlijke huishouding);
  • Wezenpensioen voor de kinderen van de deelnemer;
  • Tijdelijk weduwe- c.q. weduwnaarspensioen / tijdelijk partnerpensioen voor de echtgenoot of partner van de deelnemer;
  • Invaliditeitspensioen voor de deelnemer;
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen voor de deelnemer;
  • Bijzonder nabestaandenpensioen voor de gewezen partner van de deelnemer.

Spaarpensioenregeling

Onderdeel van de pensioenregeling van BPF Waterbouw is ook de spaarpensioenregeling. Op basis van die regeling bouwt u een pensioenkapitaal op. U draagt 3,0% van uw pensioengrondslag aan ons af. Daarvan wordt 0,15% afgehaald voor kosten en 2,85% vormt het spaarpensioenkapitaal. Over het opgebouwde spaarpensioenkapitaal vindt elk jaar een rendementsbijschrijving plaats. Deze kan zowel positief als negatief zijn.

Wij zetten uw spaarpensioenkapitaal automatisch om in extra pensioen

Vanaf 10 jaar voor uw pensioenrekenleeftijd (68 jaar) zet het pensioenfonds elk jaar een deel van het spaarpensioenkapitaal om in ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

Als u vragen heeft over de spaarpensioenregeling, neem dan gerust contact met ons op.

Pensioenreglement (2021)

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact