Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof bouwt u in sommige gevallen wel pensioen op en in andere gevallen weer niet. Tijdens uw onbetaald verlof blijft u in dienst bij uw werkgever en deelnemer aan het pensioenfonds.

U bouwt geen pensioen op bij…

  • sabbatsverlof
  • studieverlof
  • levensloopverlof

U bouwt wel pensioen op bij…

  • langdurig zorgverlof
  • zwangerschapsverlof
  • bevallingsverlof
  • ouderschapsverlof
  • adoptieverlof

Zo regelt u het

Vraag uw werkgever wat er bij onbetaald verlof geregeld is. Uw werkgever informeert het pensioenfonds. U hoeft zelf geen contact op te nemen.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact