Meer of minder werken

Uw pensioen wordt berekend over uw salaris. Gaat u meer of minder verdienen? Dan bouwt u ook meer of minder pensioen op.
Als u fulltime werkt, kunt u pensioen opbouwen tot een maximum jaarloon van € 180.000,-.

Wat moet u doen?

U hoeft zelf niets door te geven. Uw werkgever geeft uw nieuwe arbeidsuren aan ons door. Wij passen de pensioenpremie en uw pensioenopbouw aan. Uw nieuwe pensioenpremie staat op uw eerstvolgende salarisspecificatie.

Als u meer of minder gaat werken, heeft dit ook gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen. Dit is het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact