Einde samenwonen

U woont samen en gaat uit elkaar. Is uw partner aangemeld bij het pensioenfonds? Dan moet u uw partner ook weer afmelden.

Partnerpensioen voor uw ex-partner

Uw ex-partner heeft ook recht op een deel van het partnerpensioen dat u opbouwde. Namelijk het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Dit heet bijzonder partnerpensioen.

Een partner waarmee u samenwoonde, heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen (verevening).

Dit moet u doen

Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over het beëindigen van uw samenlevingsovereenkomst. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen. Meld uw partner met dit formulier af bij het pensioenfonds.

Uw ex-partner ziet af van bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. U moet deze afspraak vastleggen en beiden ondertekenen. Geef uw afspraak zo snel mogelijk aan ons door: stuur ons een kopie van het document waarin u uw afspraken heeft vastgelegd.

Als uw ex-partner afstand wil doen van het bijzonder partnerpensioen en als u hier in uw echtscheidingsconvenant geen afspraken heeft gemaakt, vult u dan dit formulier in.

We verwerken alle wijzigingen in onze administratie.

Afspraken doorgeven

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact