Klachtenprocedure

Onze klachtenprocedure 

Het pensioenfonds probeert u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Neem in dat geval meteen contact met ons op. Vaak is de klacht dan op te lossen. 

Ook als u geen klacht heeft, is uw mening trouwens welkom! Daarmee helpt u ons onze service verder te verbeteren

Stap 1: u meldt uw klacht bij de klachtencoördinator 

U bereikt de klachtencoördinator via het contactformulier, of met een brief naar dit adres: 

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw
P/a Visma Idella
Betreft: Klacht
Postbus 2106
2400 CC Alphen aan den Rijn

De klachtencoördinator registreert uw klacht en binnen 10 werkdagen reageren we op uw klacht. 

Stap 2: misschien gaat u in beroep bij het bestuur 

Dat doet u als u niet tevreden bent over de klachtafhandeling. In dat geval stuurt u een brief naar het bestuur van uw pensioenfonds. Het bestuur doet dan een uitspraak over de klacht. Stuur uw brief naar:

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw
Postbus 55
1170 AB Badhoevedorp
U kunt de brief ook mailen naar secretariaat@bpfwaterbouw.nl

Stap 3: misschien legt u uw klacht voor aan de Ombudsman Pensioenen 

Dat doet u als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuur van uw pensioenfonds. U bereikt de landelijke  Ombudsman Pensioenen  via dit adres:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Emailadres: info@ombudsmanpensioenen.nl
Telefoon: (070) 34 99 620

Downloads