Aanlevering loongegevens vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 zal Visma Idella de pensioenadministratie van BPF Waterbouw gaan verzorgen. Dit betekent dat een aantal zaken voor werkgevers gaan wijzigen, o.a. de aanlevering van deelnemergegevens. Bij de wijziging van aanlevering heeft Visma Idella als uitgangspunt gehanteerd dat dit zo eenvoudig en efficiënt mogelijk door werkgevers moet kunnen gebeuren.

In twee webinars die op 8 en 9 december jl. zijn gehouden, heeft Visma Idella een presentatie over aanlevering van deelnemergegevens door de werkgever verzorgd. Voor meer informatie wordt verwezen naar onderstaande presentatie.

In deze PDF-file vindt u het overzicht met de aanleverdata van de salarismutaties voor 2021.

Ook vindt u in dit overzicht de datum waarop u de periodieke premienota ontvangt naar aanleiding van de aangeleverde salarismutaties en de vervaldatum van deze premienota’s.

Wilt u bij de betaling van de premienota in de omschrijving het debiteurennummer en het notanummer opnemen? U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op NL07 ABNA 0472 5737 64 t.n.v. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via: pensioen@bpfwaterbouw.nl of 088 230 24 12.

U kunt het volgende downloaden

Situatie 1: u maakt geen gebruik van ons data-entryprogramma:

Situatie 2: u maakt wel gebruik van de internetversie van ons data-entry programma:

Internetversie van het programma:

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact