Vrijwillige aansluiting

U kunt zich vrijwillig aansluiten bij BPF Waterbouw als u personeel in dienst heeft of neemt dat werkzaamheden in het buitenland verricht. U draagt dan premies aan ons af voor de uitvoering van de pensioenregelingen en de CAO-regelingen.

Door de beperkte territoriale reikwijdte van Nederlandse wetgeving geldt de verplichtstelling van het fonds alleen binnen Nederland en de Nederlandse territoriale wateren voor (kort gezegd) al het personeel dat valt onder de CAO voor de Waterbouw. Zodra echter personeel zich buiten Nederlandse territoriale wateren begeeft, zou de verplichtstelling niet meer gelden.

Om ook voor die deelnemers de aansluiting bij het fonds te behouden en zodoende o.a. ook de voortzetting van de pensioenopbouw veilig te stellen, kunt u een (uitvoerings-)overeenkomst tot vrijwillige aansluiting bij het fonds afsluiten.

Dergelijke overeenkomsten kunnen ook gesloten worden met werkgevers die onder de werkingssfeer van het fonds vallen voor het personeel dat niet valt onder de verplichtstelling.

Inschrijving als werkgever

Als u met uw ondernemingsactiviteiten begint, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.

Relatienummer

Als u zich heeft ingeschreven bij BPF Waterbouw, krijgt uw onderneming een relatienummer. Vermeld dit nummer op alle correspondentie met ons.

Werknemer aan- of afmelden

Treedt een werknemer bij u in of uit dienst? Verwerk deze zo snel mogelijk in uw salarisadministratie. De gewijzigde gegevens levert u dan mee met de upload van salarisgegevens.

Loongegevens aanleveren

U geeft iedere periode de loongegevens van uw werknemers over de afgelopen periode aan ons door door middel van de upload salarisgegevens in het Werkgeversportaal.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact