Verplichte aansluiting

U hebt een loonheffingennummer bij de Belastingdienst aangevraagd. Uw bedrijf valt waarschijnlijk onder de verplichtstelling die in de sector geldt. Hoe sluit u zich aan bij ons pensioenfonds?

Aansluiting

U bent verplicht aangesloten bij BPF Waterbouw als u personeel in dienst heeft of neemt dat valt onder de CAO voor de Waterbouw. U draagt dan premies aan ons af voor de uitvoering van de pensioenregelingen en de CAO-regelingen.

Dit moet u doen

 • Aanmelden bij het fonds
  Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Dan kunnen wij uw aanvraag goed beoordelen. Vult u het formulier niet in? Dan schrijven wij u mogelijk in op basis van de verkeerde gegevens.
Aanmelden als werkgever
 • Beoordeling aanvraag
  Wij beoordelen uw activiteiten. Valt uw bedrijf onder de verplichtstelling van ons pensioenfonds? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat u ingeschreven bent bij ons fonds. U krijgt ook bericht van ons als uw bedrijf niet onder de verplichtstelling valt.
 • Werknemers aan- of afmelden
  Treedt een werknemer bij u in of uit dienst? Verwerk deze zo snel mogelijk in uw salarisadministratie. De gewijzigde gegevens levert u dan mee met de upload van salarisgegevens.

Loongegevens aanleveren

U geeft iedere periode de loongegevens van uw werknemers over de afgelopen periode aan ons door door middel van de upload salarisgegevens in het Werkgeversportaal.

Wat moet u verder weten?

 • De pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement. In het uitvoeringsreglement staan alle regels waar u zich als werkgever aan moet houden.
 • U bent verplicht om nieuwe werknemers binnen 1 maand te informeren over het bestaan van de pensioenregeling. Het pensioenfonds informeert uw werknemers daarna verder.
 • U betaalt de hele pensioenpremie. Een deel van de premie houdt u in op het loon van uw werknemers. In het premieoverzicht staat de voorgestelde verdeling. U mag hiervan afwijken en zelf een groter deel van de premie betalen.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact