Werknemers aan- of afmelden

Als een werknemer bij u in dienst of uit dienst treedt, meldt u dat binnen drie maanden na indiensttreding via het werkgeversportaal bij ons.

In dienst

Een nieuwe werknemer bouwt vanaf de eerste dag dat hij in de sector komt werken, pensioen op bij het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw. Ook bij een tijdelijke aanstelling of een deeltijdbaan. Controleer altijd of uw nieuwe werknemer al in de sector werkte of van buiten komt. Komt uw werknemer uit een baan in de waterbouw? Dan meldt u alleen de nieuwe werknemer aan. De pensioenregeling loopt dan gewoon door. Als een werknemer uit een andere sector komt of zijn eerste baan bij u begint, moet u de werknemer informeren dat zijn pensioen bij het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw is ondergebracht. De werknemer ontvangt van het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw een informatiebrochure.

Ontslag

Ontslag kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Zeker als uw werknemer geen zicht heeft op een nieuwe baan. Het betekent ook veel voor de opbouw van het pensioen. U draagt geen premie meer af en uw ex-werknemer betaalt evenmin meer mee aan de opbouw van zijn pensioen. Natuurlijk raakt een werknemer het pensioenpotje dat hij tot zijn ontslagdatum zelf heeft opgebouwd nooit kwijt. Dat blijft gewoon staan bij het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw, of hij kan het meenemen naar een nieuw pensioenfonds als hij een andere baan vindt. Dit regelt de nieuwe werkgever of het nieuwe pensioenfonds.

Andere baan

Als uw werknemer een nieuwe baan krijgt binnen de sector gaat de opbouw van het pensioen bij het BPF Waterbouw gewoon door. Waardeoverdracht is dan niet nodig.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact