Onze nieuwe pensioenuitvoerder Visma Idella heeft de aansluiting met het pensioenregister/mijn pensioenoverzicht gerealiseerd. Op mijn pensioenoverzicht vindt u alle persoonlijke informatie over al uw opgebouwde pensioen en het pensioen dat u eventueel nog verwacht op te bouwen. Ook ziet u uw AOW terug. Wij verwachten dat na de zomer uw overzicht volledig is bijgewerkt. Tot aan dat moment kan het zijn dat sommige informatie nog ontbreekt.

In het geval u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Servicedesk op telefoonnummer 088 – 2302304 of pensioen@bpfwaterbouw.nl.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact