De actuele dekkingsgraad is gestegen van 116,7% eind juli 2021 naar 118,5% eind augustus 2021.

In augustus werd een positief beleggingsrendement behaald. Hierdoor werd de dekkingsgraad 1,0% hoger. De rente was in deze maand gestegen wat een positief effect had op de dekkingsgraad van 0,8%.

Op dit moment is er van korten van pensioenen geen sprake. Een even­tuele toeslag op de pensioenen per 1 januari 2022 is niet onmogelijk:

  • Voor eventuele toeslagen moet de beleidsdek­kings­graad (de gemid­del­de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) aan het eind van het jaar (fors) hoger zijn dan 110%. Met de huidige beleidsdekkingsgraad van 111,6% is een toeslag aan het eind van het jaar niet onmogelijk.
  • Kortingen kunnen aan de orde zijn bij een actuele dekkingsgraad die aan het einde van het jaar lager is dan de zogenaamde kritieke dekkings­graad van 92%. De huidige actuele dekkingsgraad (118,5%) is hier ver van verwijderd.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact