De actuele dekkingsgraad is gestegen van 106,2% eind januari 2021 naar 111,1% eind februari 2021.

In februari werd er een licht positief beleggingsrendement behaald. Hierdoor werd de dekkingsgraad 0,3% hoger. De rente was in deze maand geste­gen wat een positieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 4,6%.

Op dit moment is er van een toeslag op de pensioenen of van korten van pensioenen geen sprake:

  • Voor eventuele toeslagen moet de beleidsdek­kings­graad (de gemid­del­de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) aan het eind van het jaar (fors) hoger zijn dan 110%. De huidige beleidsdekkingsgraad van 101,6% is hier ver van verwijderd.
  • Korting kunnen aan de orde zijn bij een actuele dekkingsgraad die aan het einde van het jaar lager is dan de zogenaamde kritieke dekkings­graad van 91%. De huidige actuele dekkingsgraad (111,1%) is hier ver van verwijderd.