De actuele dekkingsgraad is gestegen van 105,8% eind december 2020 naar 106,2% eind januari 2021.

In januari werd er een negatief beleggingsrendement behaald. Hierdoor werd de dekkingsgraad 0,4% lager. De rente was in deze maand geste­gen wat een positieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 3,0%. Door aanpassing van de rekenrente door De Nederlandse Bank werd dit positieve effect echter verminderd naar 0,8%

De actuele dekkingsgraad op 31 december is bepalend voor het verlagen (korten) van pensioenen. Op dit moment is er daarom van korten geen sprake. De huidige actuele dekkingsgraad (106,2%) en beleids­dekkings­graad (100,7%) zijn hoger dan de zogenaamde kritieke dekkingsgraad van 91%. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder de kritieke dekkingsgraad zou komen, kan korting aan de orde zijn.