De actuele dekkingsgraad is gedaald van 119,9% eind juni 2021 naar 116,7% eind juli 2021.

In juli werd een positief beleggingsrendement behaald. Hierdoor werd de dekkingsgraad 1,2% hoger. De rente was in deze maand gedaald wat een negatief effect had op de dekkingsgraad van 4,5%. Overige wijzigingen hadden een positief effect van 0,1%.

Op dit moment is er van korten van pensioenen geen sprake. Een even­tuele toeslag op de pensioenen per 1 januari 2022 is niet onmogelijk:

  • Voor eventuele toeslagen moet de beleidsdek­kings­graad (de gemid­del­de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) aan het eind van het jaar (fors) hoger zijn dan 110%. Met de huidige beleidsdekkingsgraad van 110,3% is een toeslag aan het eind van het jaar niet onmogelijk.
  • Kortingen kunnen aan de orde zijn bij een actuele dekkingsgraad die aan het einde van het jaar lager is dan de zogenaamde kritieke dekkings­graad van 92%. De huidige actuele dekkingsgraad (116,7%) is hier ver van verwijderd.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact