De actuele dekkingsgraad is gestegen van 111,1% eind februari 2021 naar 116,6% eind maart 2021.

In maart werd er een positief beleggingsrendement behaald. Hierdoor werd de dekkingsgraad 1,7% hoger. De rente was in deze maand geste­gen wat een positieve bijdrage had op de dekkingsgraad van 1,8%. Daarnaast is een nieuwe overlevingstafel doorgevoerd. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad van 2,0%.

Op dit moment is er van een toeslag op de pensioenen of van korten van pensioenen geen sprake:

  • Voor eventuele toeslagen moet de beleidsdek­kings­graad (de gemid­del­de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) aan het eind van het jaar (fors) hoger zijn dan 110%. De huidige beleidsdekkingsgraad van 103,4% is hier ver van verwijderd.
  • Korting kunnen aan de orde zijn bij een actuele dekkingsgraad die aan het einde van het jaar lager is dan de zogenaamde kritieke dekkings­graad van 91%. De huidige actuele dekkingsgraad (116,6%) is hier ver van verwijderd.