De actuele dekkingsgraad is gedaald van 119,9% eind april 2021 naar 118,5% eind mei 2021.

In april werd er een neutraal beleggingsrendement behaald. Hierdoor bleef de dekkingsgraad gelijk. De rente was in deze maand gedaald wat een negatieve effect had op de dekkingsgraad van 1,0%. Door overige oorzaken werd de dekkingsgraad 0,4% lager.

Op dit moment is er van een toeslag op de pensioenen of van korten van pensioenen geen sprake:

  • Voor eventuele toeslagen moet de beleidsdek­kings­graad (de gemid­del­de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) aan het eind van het jaar (fors) hoger zijn dan 110%. De huidige beleidsdekkingsgraad van 107,1% is hier nog van verwijderd.
  • Korting kan aan de orde zijn bij een actuele dekkingsgraad die aan het einde van het jaar lager is dan de zogenaamde kritieke dekkings­graad van 91%. De huidige actuele dekkingsgraad (118,5%) is hier ver van verwijderd.