Voor gepensioneerden wordt de belastingdruk in de laagste schijf met 0,255 verlaagd. De algemene heffingskorting stijgt iets, met € 126,- tot AOW-leeftijd en € 56,- vanaf AOW-leeftijd.

Deze voordelen worden voor veel gepensioneerden tenietgedaan door de verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze stijgt van 5,45% naar 5,75%.

Als gevolg hiervan is de algemene trend dat het inkomen uit pensioen voor ouderen iets daalt. Niet voor alle ouderen, maar toch voor veel ouderen. Voor ouderen jonger dan de AOW-leeftijd zonder heffingskorting daalt het netto inkomen uit pensioen zelfs voor iedereen. Voor ouderen jonger dan de AOW-leeftijd met heffingskorting stijgt het netto inkomen uit pensioen licht vanaf zo’n € 650,- t/m € 5.000,- per maand. Voor ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd zonder heffingskorting zien we dat het netto inkomen uit pensioen daalt tot een inkomen van ongeveer € 3.000,- . Vanaf een inkomen van ongeveer € 3.000,- per maand zien we het netto inkomen uit pensioen licht stijgen. Voor AOW-gerechtigden met heffingskorting zien we een netto inkomensdaling tot een inkomen van ongeveer € 1.300,-. Vanaf een inkomen van € 1.300,- zien we een lichte stijging.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

  • Het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf daalt van 37,35% naar 37,10%.
  • De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting. Hoeveel korting iemand krijgt hangt af van het inkomen. De afbouw van de algemene heffingskorting vindt plaats in de 2e en 3e schijf. Bij een inkomen van € 68.508,- en hoger is de algemene heffingskorting nul. De algemene heffingskorting stijgt met € 126,- naar € 2.837,- in 2021 voor ouderen tot AOW-leeftijd. Vanaf AOW-leeftijd stijgt de heffingskorting met € 56 naar € 2.837,- in 2021 voor ouderen tot AOW-leeftijd. Vanaf AOW-leeftijd stijgt de heffingskorting met € 56,- naar € 1.469,- . Vanwege de verhoging van het maximum bedrag van de algemene heffingskorting is het afbouwpercentage vanaf een inkomen vanaf € 21.043 iets gestegen in 2021.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet wordt verhoogd naar 5,75% (2021) van 5,45% (2020). Ook is het maximum premieloon waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet wordt berekend verhoogd naar € 58.311,- (2021) van € 57.232 (2020).

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact