Per 1 januari 2021 zijn wij overgestapt naar een nieuwe pensioenuitvoerder Visma Idella. Thans kunnen we stellen dat de overgang succesvol is geweest en dat onze administratie inmiddels weer op orde is. Dit betekent o.a. dat in de week van 20 september iedereen die eind 2020 deelnemer was in onze pensioenregeling het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) ontvangt. Het UPO geeft een goed beeld van hoeveel pensioen u gaat ontvangen en welke pensioenen er voor u en uw nabestaanden bij BPF Waterbouw verzekerd zijn. U ontvangt een aparte UPO voor de basisregeling en de spaarpensioenregeling. Samen geven ze een goed beeld welk pensioen u van BPF Waterbouw kunt verwachten op 68-jarige leeftijd.

Wij bieden u onze verontschuldigingen aan voor het feit dat wij vorig jaar geen UPO hebben kunnen verstrekken wegens administratieve problemen. Als u een volledig beeld wilt van uw inkomen na pensionering, kunt u kijken op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u ook de pensioenen die u elders heeft opgebouwd en de hoogte van uw AOW-uitkering.

Veel informatie over uw pensioen vindt u op deze website onder ‘uw pensioenregeling in 5 minuten’. U kunt ons ook mailen via pensioen@bpfwaterbouw.nl of bellen naar 088-2302304.

N.B.: de UPO voor gepensioneerden wordt later dit jaar verstrekt. Wij zullen hier t.z.t. een bericht over plaatsen op onze website.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact