Semih Eski (31 jaar) is benoemd tot bestuurslid bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ingestemd met deze benoeming. Sinds 1 januari 2021 was Semih aspirant-bestuurder bij BPF Waterbouw. De afgelopen maanden heeft hij zich verdiept in de verschillende thema’s van het fonds en zich laten informeren over de vele onderwerpen die spelen. Zodra het na de coronabeperkingen weer mogelijk is, wil Semih werkbezoeken brengen aan diverse bedrijven in de sector om op deze wijze meer gevoel en binding te krijgen met de achterban van BPF Waterbouw.

Semih is voorgedragen door CNV Vakmensen en volgt in het bestuur Aart van den Brink op. Semih is sinds 1 oktober 2020 werkzaam als pensioenfondsbestuurder bij CNV Vakmensen. In de periode juni 2016 tot oktober 2020 was hij voorzitter van CNV Jongeren en in die hoedanigheid lid van het (algemeen) bestuur van het CNV, plv. lid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en bestuurslid van het PensioenLab. Semih was nauw betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van het pensioenakkoord 2019. Namens CNV Vakmensen is hij tevens niet uitvoerend bestuurder bij BPF Schoonmaak, (aspirant-)bestuurder BPF Zoetwaren en Pensioenfonds SPNG. Semih zal zich binnen het bestuur van BPF Waterbouw met name richten op de aandachtsgebieden governance, communicatie, audit en IT. Door zijn achtergrond en leeftijd wordt de diversiteit binnen het bestuur van BPF Waterbouw verder gestimuleerd, hetgeen past in beleid en visie van het bestuur van BPF Waterbouw. Belangrijke nevenactiviteiten van Semih zijn lid Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens en lid Raad van Advies Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Jeroen Hilbrands, onafhankelijk voorzitter BPF Waterbouw: “Wij zijn verheugd dat Semih zijn aspirant-bestuurslidmaatschap zo snel kan omzetten in een volwaardig bestuurslidmaatschap. In de afgelopen maanden hebben wij Semih leren kennen als energiek, betrokken en deskundig. Het bestuur kijkt uit naar een langdurige samenwerking.

Semih Eski, nieuw bestuurslid BPF Waterbouw: “Ik ben blij met mijn benoeming als bestuurslid bij BPF Waterbouw. Het is een eer en tegelijkertijd een belangrijke verantwoordelijkheid. In de komende periode wil ik graag bijdragen aan goede uitvoering van de huidige pensioenregeling en een zorgvuldige transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Ik kijk uit naar een goede samenwerking met mijn collega’s in het bestuur”.

Heeft u vragen over actuele ontwikkelingen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op

Naar contact