Wil je deel uit maken van het verantwoordingsorgaan van BPF Waterbouw?

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid dat de deelnemers vertegenwoordigt in het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 14 leden. 2 leden van de werkgevers, 6 leden van de gepensioneerden en 6 leden van de deelnemers. Op dit moment is er een vacature voor de groep actieve deelnemers. Wij vertegenwoordigen alle belanghebbenden bij het pensioenfonds; werknemers, oud-werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Of je nu premie betaalt voor pensioen, betrokken bent bij de regeling of recht hebt op pensioengeld. Iedereen moet zich fair behandeld voelen door het bestuur. Wij praten periodiek met het bestuur over actuele onderwerpen en over toekomstige ontwikkelingen. Zo kan het bestuur toetsen hoe wij als vertegenwoordigers van onze achterban denken over deze kwesties en wij kunnen ons hierover een oordeel vormen.

Het bestuur vraagt ons ook om advies. Dat is geregeld in de wet of in ons reglement. Onderwerpen kunnen zijn de jaarlijkse pensioenpremie of de deelnemerscommunicatie. We vergaderen ongeveer 4x per jaar als verantwoordingsorgaan. Daarnaast is er het regulier overleg met het bestuur en de raad van toezicht. Voor ons werk krijgen we een vacatievergoeding.

Om een compleet beeld te krijgen van onze werkzaamheden kun je het functieprofiel bekijken. In het functieprofiel lees je ook over welke competenties en kennis een lid van het verantwoordingsorgaan moet beschikken ofwel naar toe moet groeien.

Ben je nieuwsgierig geworden? Wil je meer informatie of persoonlijk met ons kennismaken?

Stuur dan vóór 7 mei a.s. een bericht aan secretariaat@bpfwaterbouw.nl. Wij nemen dan contact met je op. Als er meer geschikte kandidaten zijn, dan vinden er verkiezingen plaats. De benoeming van de leden van het verantwoordingsorgaan vindt plaats door het bestuur na een voorafgaande afstemming met de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan.